Algemene Voorwaarden

Ons beleid

Inleiding en acceptatie van de voorwaarden

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de 'Gebruiker' (hierna ook 'U' of de 'Klant' genoemd) en MUVO® (hierna ook 'Wij' of de 'Website' genoemd). ), van het bedrijf MUVO®. Beide partijen aanvaarden deze voorwaarden zonder voorbehoud. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve in geval van uitdrukkelijke schriftelijke, voorafgaande dispensatie. Wij stellen dat u door uw bestelling te bevestigen onze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en deze zonder voorbehoud accepteert. Deze verkoopvoorwaarden zijn belangrijk voor u en MUVO® omdat ze worden gebruikt om uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf te beschermen.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden en de Website

MUVO® is een work in progress, en daarom kunnen er dingen veranderen, toegevoegd of weggehaald worden. We behouden ons het recht voor om de Website en deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving bij te werken. Het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden door regelmatig te controleren. Als u de website blijft gebruiken na het publiceren van bijgewerkte Servicevoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Toegang tot de website

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de website altijd up-to-date en beschikbaar is, maar we kunnen niet garanderen dat de website om welke reden dan ook niet zal uitvallen. We behouden ons het recht voor om de website voor korte periodes te sluiten voor algemeen onderhoud, maar zullen proberen dit tot een minimum te beperken. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website voor een bepaalde tijd niet beschikbaar is.

Voor delen van de website moet u een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde functies. Dit is om u gegevens te kunnen geven die relevant zijn voor uw bestelling, terwijl ze toch privé blijven voor u. Om dit te doen, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, vragen we u om een account bij MUVO® te registreren door uw e-mailadres in te voeren en een veilig wachtwoord te kiezen. We raden u ten zeerste aan een sterk wachtwoord te kiezen dat voor anderen moeilijk te raden is, en u aan het einde van elke sessie uit te loggen bij uw account. Er is een procedure voor het opnieuw instellen van het wachtwoord voor het geval u uw wachtwoord vergeet. U dient de inloggegevens van uw account vertrouwelijk te behandelen, deze niet aan derden bekend te maken en MUVO® alleen persoonlijk te gebruiken. Als u denkt dat er mogelijk een inbreuk op de beveiliging is geweest, is het uw verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en, als inloggen mogelijk is, uw wachtwoord te wijzigen.

Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website dat alle informatie die u op de website verstrekt correct, actueel en volledig is. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een gebruikersaccount op elk moment en om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u, naar onze mening, niet hebt voldaan aan enige bepaling van deze Servicevoorwaarden.

We kunnen niet garanderen dat de website of enige inhoud die op de website wordt aangeboden, foutloos is. Wij beheren uw persoonlijke gegevens volgens onze Privacybeleid

Productinformatie

MUVO® besteedt grote zorg aan het online plaatsen van productinformatie, beschrijvingen en afbeeldingen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Prijzen

De prijzen op MUVO® worden weergegeven in Australische dollars en zijn exclusief bezorging. Naast de prijs van de producten worden de bezorgkosten duidelijk weergegeven en gefactureerd aan het einde van de bestelling. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar dit wordt u op de bestelling aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Als een duidelijk onjuiste prijs op onze website verschijnt en om welke reden dan ook (menselijke fout, technische fout etc.) niet op uw totaal wordt gecorrigeerd op het moment dat de bestelling wordt voltooid, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt de betaling aan u terugbetaald, zelfs als het is in eerste instantie gevalideerd.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website www.muvohair.com (illustraties, teksten, namen, merknamen, afbeeldingen en video's) is eigendom van MUVO®. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze inhoud, op welke manier dan ook en op elke drager, is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van MUVO®. Alle informatie, inhoud en bestanden zijn beschermd door internationale wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom en copyright. MUVO® kan u niet het recht geven om inhoud te kopiëren, weer te geven of te verspreiden waarvoor u niet over de intellectuele rechten beschikt. Elk frauduleus gebruik van deze inhoud dat de rechten van een derde schendt, vormt een overtreding van vervalsing, die zwaar wordt bestraft volgens de Intellectual Property Code.

MUVO® kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden als een gebruiker de rechten van een derde partij schendt door zijn activiteiten op de site.

Verklaring van afstand en deelbaarheid

Elk verzuim van MUVO® om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en MUVO®, en regelen uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden blijven bestaan. in volle kracht en effect.